Eumerus politus Lyneborg

Eumerus politus-paratype-lateral.jpg

lateral view male

Eumerus politus-paratype-dorsal.jpg

dorsal view male

lateral view female

dorsal view female